CZ | EN

Přímo v srdci Pálavy, na nejvyšším místě malebné vesničky Bavory, v těsné blízkosti Mikulova naleznete částečně nově vystavěný a částečně zrekonstruovaný komplex budov, zahrad, venkovních teras a starých historických sklepů. Tyto sklepy byly v rámci rekonstrukce propojeny do výjimečného funkčního celku. Jedná se převážně o rodinný podnik, který je situovaný přímo ve vinohradech a je odtud úžasný pohled na malebnou vesničku orámovanou úchvatným panoramatem Pálavských kopců.

Na obloze nad areálem Orlího Hnízda můžete při troše štěstí zahlédnout majestátně kroužící pár Orla Mořského. Podle tohoto největšího evropského orla a současně i největšího dravce vyskytujícího se v Čechách, jsme pojmenovali celý komplex. Právě Jižní Morava je jedním z míst naší republiky, kde je zejména v posledních letech zaznamenán hojný výskyt tohoto vzácného druhu. Na blízkých Novomlýnských nádržích a v jejich okolí lze stále častěji pozorovat tyto majestátní dravce, kteří v oblasti Pálavy většinou jen zimují a v menších počtech dokonce i celoročně hnízdí.